រចនា អភិវឌ្ឍន៍ ក្រុមហ៊ុនផលិតប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈ

តារាង LAP

 • Home Office LAP Desk With Device Ledge, Mouse PAD And Phone Holder

  Home Office LAP Desk ជាមួយនឹងឧបករណ៍ Ledge, Mouse PAD និង Phone Holder

  ● ផ្ទៃធំទូលាយ 21.1" x 12"
  ● កាន់ទូរស័ព្ទដៃទាំងអស់បញ្ឈរ (ទំហំរន្ធ = 5″ x 0.75″)
  ● ខ្នើយទ្រនាប់ពីរប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិត ស្របតាមភ្លៅរបស់អ្នក ធ្វើឱ្យអ្នកត្រជាក់ និងមានផាសុកភាព
  ● ផ្ទៃធំទូលាយរួមមាន ច្រកឧបករណ៍ បន្ទះកណ្ដុររួមបញ្ចូលគ្នា និងរន្ធដោតទូរសព្ទ